Opgronn vun der Regierung’s Décisioun waat deen Corona Virus betrefft mussen mir leider eisen Theaterweekend vum 13&14 Maerz oofsoen well mir méi wéi 100 Leit am Raum hätten.

Mir wäerten eis sou schnell wéi méiglech beméien dass jiddereen deen reserveiert haat seng Suen nees zereck kritt.

Et deet eis leed, well mir haaten haut eng super Prouw an mir hätten gären fir ierch gespillt.

Mir gesin eis dann hoffentlech nees all gesond an monter am Dezember fir eng nei Produktioun erem.